Evrim Teorisi Sorgulanmaktan Korkuyor

Paylaşım

Bilimin temel amacı evren hakkında araştırma ve gözlemleme metodu ile tahminler yapmaktır. Bilinmeyenleri cevaplandırmak ve insanlığa yararlı bilgiler ortaya sunmak hedeflenmektedir. Çok eski zamanlardan beri bilimle uğraşılmasının nedeni, insanoğlunun evreni anlamaya çalışma çabalarından kaynaklanmaktadır. Evrim teorisi de bu çabalardan biridir. Bilim adamları her çabanın doğruluk değerini  sorguladığı gibi Darwin’in evrim teorisini de ‘bilimsel yöntemlerle’ sorgulamaktadır. Evreni sorguladığını öne sürülen evrim teorisinin kendisinin sorgulanmaması bilimi hiçe saymak olur. Bazı bilim adamlarının evrim teorisini ‘sorgulanamayan sorgulayıcı’ ilân etmesi bilim ahlakına terstir. Darwin’in kitabını yayınladığı 1859  yılından bu yana çok fazla bulgu evrim teorisinin gücünü kırmıştır, 150 yıllık bilgi birikiminin sonunda teori çökmüştür.  Evrim teorisinin tesadüf, adaptasyon ve mutasyon gibi temel izahları artık elenmiştir, bu eski iddialar itibarını yitirmiştir. Bunların nedenlerini ayrıntılı bir şekilde sitemizde ve başka kaynaklarda  bulabilirsiniz. Bizim bu yazımızda değineceğimiz  nokta ‘sorgulanamayan sorgulayıcıyı (evrim teorisi)  sorgulamanın önemini’ anlatmaktır.

Belki bazı okuyucularımız ‘hayır,  evrim teorisi eleştiriye açıktır’ diyecektir. Evrimcilerin yanıldıkları nokta burada başlar. Somut olaylara bakılırsa dünyanın hiçbir yerinde evrim teorisinin karşıtı bir düşünce okutulmaz. Ama söze bakıldığında  evrim teorisinin eleştiriye açık olduğu söylenir. Bu samimi bir tutum değildir. Eğer evrim teorisi sorguya açıksa neden okullarda tek yanlı Darwinist eğitim veriliyor? Neden belgesellerde evrim karşıtı bir yayın yok? Neden dergilerde evrim karşıtı bir bilim adamına yer verilmiyor? Birçok okulda evrim teorisini  reddeden öğrenci sınıfta bırakılıyor? Neden evrim teorisini reddeden ünlü kişiler ‘bilim düşmanı’ olmakla itham ediliyor? Neden insanın geçmişi hakkında mağara adamı dışında hiçbir açıklamaya müsaade edilmiyor? Neden canlıların değişmediğini gösteren fosiller gizleniyor ve sergilenmiyor?

Açıkca görüldüğü gibi evrim teorisinin aleyhine hiçbir fikre ve etkinliğe izin verilmediği bir dünyada yaşıyoruz. Nitekim koyu bir evrimci olan Josef Stalin ‘Fikirler silahlardan daha güçlüdür. Biz düşmanlarımızın silah sahibi olmalarına izin vermedik, neden fikir sahibi olmalarına izin verelim” demektedir.

Stalin’in sözünü ettiği bu fikir diktatörlüğü Avrupa’da titiz bir şekilde uygulanmaktadır. Örneğin; Biyoloji Profesörü Dr. Richard Von Sternberg, makalesinde Yaratılışı anlatan ‘Akıllı Tasarım’dan bahsettiği için üniversitedeki görevinden atıldı. Dr. Caroline Crocker’de, George Mason Üniversitesi’nde Hücre Biyolojisi dersinde Akıllı Tasarım ve Yaratılış görüşünden bahsettiği için görevinden alındı. Dr. Caroline bu olayı şöyle anlatır;

“Gözlemcim beni ofisine çağırdı. Ve bana ‘seni Yaratılış  öğretmekten dolayı disipline vermek zorundayım, er ya da geç disipline gideceksin’ dedi. Ve semöstirde işime son verildi” 1

Beyin Cerrahı Michael Egnor’da, doktorların Tıp öğrencilerine evrimi öğretmesine gerek olmadığını anlatan bir makale yazdığı için görevine son verildi.

Michael Egnor karşılaştığı bu durumu şöyle anlatır:

“Darwin’in teorisinin yetersizliği ile ilgili şüphelerimi topluma açtığım zaman her şeyi farkettim. Eleştirilerle karşılaşacağımı biliyordum. Beni şaşırtan şey saldırganlıktı, hem de en aşağılık türünden.”2

Burada sadece birkaç örneğini verdiğimiz baskı ve fikir hürriyetini yok sayan olaylar evrim teorisinin sorgulanmaya kapalı olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Dünyadaki evrimci yayın organlarını fikir hürriyetine davet ediyoruz, yoksa bilim ilerlemez. Geçmiş yüzyıllar boyunca Allah’a ve dine inanan toplumlarda bilim çok ileri seviyeye gitmiştir. Fikir hürriyeti ve sorgulama eşitliği sağlandığında Yaratılış görüşünün bilime ve bilim adamlarına  olan katkıları daha iyi görülecektir.

Kaynak: Expelled:No İntelligence Allowed

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*