Hayat Ağacı, Darwinist Bir Yalandır ve Bilim Dışıdır

Paylaşım

Darwinizm, canlılığın tek bir ortak atadan geldiğini ve küçük değişimlerle farklılaştığını öne süren bir görüştür. İddiaya göre, canlılık, ilk başta birbirine çok benzer ve basit formlarda ortaya çıkmış olması gerekir. Yine aynı iddiaya göre, canlıların birbirlerinden farklılaşmaları ve kompleksliklerinin artması da, zamanın akışına paralel olmalıdır.


Darwinizm’e göre, canlılık tek bir kökten gelen, ancak sonra dallara ayrılan bir ağaç gibi olmalıdır. Nitekim bu varsayım Darwinist kaynaklarda ısrarla vurgulanır ve “hayat ağacı” (tree of life) kavramı sık sık kullanılır. Bu hayat ağacına göre, canlılar arasındaki en temel sınıflandırma birimi olan filumların da, grafikte görüldüğü gibi, kademe kademe ortaya çıkmış olması gerekir.


Darwinizm’e göre önce tek bir filum oluşmalı, sonra diğer filumlar küçük küçük değişimlerle ve uzun zaman dilimleri içinde yavaş yavaş belirmelidir. Darwinizm’in bu varsayımına göre, hayvan filumlarının sayısında da kademeli bir artış yaşanmış olmadır. Grafik, Darwinist varsayımlara göre hayvan filumlarında beklenen kademeli sayı artışını göstermektedir.


Darwinizm’e göre canlılık bu şekilde gelişmiş olmalıdır. Peki ama gerçekten de böyle mi olmuştur?


Kesinlikle hayır. Aksine havyanlar, ilk ortaya çıktıkları dönemden itibaren çok farklı ve çok komplekstirler. Bugün bilinen tüm hayvan filumları, yeryüzünde aynı anda, Kambriyen Devri olarak bilinen jeolojik dönemde ortaya çıkmışlardır.


Ana hayvan gruplarının ani ortaya çıkış süresi Kambriyen Dönemi’nin, genellikle “Kambriyen patlaması” olarak bahsedilen daha da kısa bir dönemine rastlamaktadır.


Günümüzde yaklaşık 35 olan Filum Kambriyen devrindeki canlılık patlamasında yaklaşık 100 Filumdu. Kambriyen, 65 milyon yıllık bir jeolojik dönemdir.


Bu devirden önceki fosil kayıtlarında, tek hücreli canlılar ve çok basit birkaç çok hücreli dışında hiçbir canlının izine rastlanmaz. Kambriyen Devrinde bütün hayvan filumları, tek bir eksik bile olmadan bir anda ortaya çıkmışlardır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*