Lenski Deneyi Geçersiz Bir Deneydir

Paylaşım

Richard Lenski Michigan Üniversitesi’nde bir deney yaptı.

Deneyde kullanılan Escherischia Coli bakterisinde meydana gelen mutasyonların faydalı olduğu iddia edilmiştir.  Bakteri belli ortamda bırakılarak kuşaktan kuşağa, 10 bin jenerasyon,  20 bin jenerasyon 10-20 yıl içerisinde gözlemleniyor.

Her kuşaktaki bakterileri donduruyorlar ki dolayısıyla sonradan ortaya çıkan bakterilerde ki özellikleri geçmiştekilerle kıyaslama imkanları var.

Bu bakterileri glikoz ortamında bırakıyorlar.  Çünkü bakteri glikozu enerji üretmek için kullanıyor. Sonra glikozu azaltıyorlar.

Daha sonra sitratın hücre içine girişi arttığı gözlemleniyor. Neden diye bakıldığında sitrat transporter diye bir protein var. Sitrat transporter anaerobik koşullarda çalışıyor. Bu şu demek oluyor, siz oksijeni kaldırdığınızda yani oksijensiz bir ortamda sitratın metabolizmasını arttırıyor. Bunu da hücrenin içine girişi arttırarak yapıyor.

Şimdi bunların bakterilerinde mutasyon oluyor. Muhtemelen bu sitrat transporter denen bu proteinde mutasyon sonucu hücre içerisine girişi serbest hala geliyor, sürekli akıyor.  Bunu faydalı mutasyon olarak göstermeye çalışıyorlar.”Bakın işte baskı vardı, glikozu azalttık biz, sitratı kullanma özelliğine sahip oldu bakteri sıfırdan” diyorlar.. Tabi bu tarihi bir yalandır. Çünkü deneyde kullanılan Escherischia Coli bakterisi varolduğu ilk günden beri sitratı parçalama özelliğine sahiptir

Bir kere bakterinin sitratı kullanma özelliğine sahip olduğu zaten biliniyor. Anaerobik koşullarda onu kullanan bütün enzimlere sahip. Sitrat transporter diye proteini var zaten, hücreye alışını kolaylaştıracak. Bu sadece belli durumlarda çalıştırılıyor yani oksijenin az olduğu durumlarda.

Şuna benzetebiliriz; mesela gecenin karanlığında çalışan özel sensörler yapılmıştır, ışıkları yakar, bunda bir bozukluk meydana geliyor bu ışıkları sürekli açık tutuyor 24 saat açık tutuyor.  Peki normal koşullara dönüldüğünde yani siz o bakteriyi glikoz ortamından alıp normal koşullara götürdüğünüzde normal bakterilerle bu rekabet edemiyor. Genetik bilgi kaybına sahip. Sitrat transporter proteinde defekt meydana gelmiş. Bilgi kaybı ve hasar olmuş. İyi halden sakat hale gelmiş.Burada yeni bir bilgi yok aksine bilgi kaybı var.

Özetle SIFIRDAN YENİ GEN OLUŞMAZ

Çünkü sıfırdan yeni gen oluşacak mekanizma yok,