Evrcimlerin “Mutant Kerevit” Aldatmacası

Paylaşım

Darwinist medya tarafından ‘mutant kerevit’,  ‘eşeysiz üreyen kerevit Avrupa’yı istilâ ediyor’  gibi manşetlerle evrim teorisinin yeni bir kanıtı bulunmuş gibi haberler yapıldı. Oysa bunlar,  evrimcilerin sahte yorumlarını süsleyerek yapılmış haberlerden başkası değildir. Şöyle ki;

1995 yılında Almanya’da bir akvaryumdaki kerevitin eşeysiz üremeye başladığı ve hızlı bir şekilde çoğaldığı görülmüştür. (Berlin’deki Humboldt Üniversitesi’nde biyolog olan Gerhard Scholtz, bu olayın akvaryumda gerçekleştiğini iddia edenler için “olayın akvaryum şartlarında oluştuğu tamamen spekülasyon” diyerek bunu reddeder.)1 Evrimciler bunu, kerevitlerin mutasyonla evrim geçirdiği şeklinde yorumlayıp  ‘eşeysiz üreyen mutant kerevit Avrupa’yı istila ediyor’ gibi sansasyonel haberler yaptılar. 

 Evrimcilerin bu asılsız iddialarının geçersizliğini maddeler halinde görelim;

Benekli kerevitteki bu üreme olayı diğer canlılarda zaten var olan ‘partenogenez’ üreme sisteminin devreye girmesidir. Sıklıkla  böcek ve arılarda görülen partenogenez üreme sistemi, kısaca döllenmemiş yumurtalarla üreme olarak tanımlanabilir. Partenogenez’de bir dişi yumurtası bir erkek spermi ile döllenmeksizin, kendi başına yeni bireyler oluşturur.2

Nature dergisi mermer kerevitindeki bu durumun  partenogenez üremesi olduğunu şöyle ifade eder;

Mermer kereviti… partenogenez üreme ile karakterize olmuş eşsiz bir tatlı su kerevitidir.3

Mermer kerevitindeki bu özellik normal bir partenogenez üremesidir. Darwinistler bunları görmezden gelip, kerevitlerin üremesini yanlış yorumlamaktadır.

 Scientif American dergisi bununla birlikte  şöyle bir ihtimali de  anlatmaktadır;

“Bir başka olasılık da partenogenez üremesinin bu canlıda her zaman olmasıdır. Mermer kereviti  dişi bir deri değiştiren kerevit ile aynı görünüyor. Kerevitler, spermleri de depolayabilirler, böylece bir süre yalnız kalan bir yetişkinin, bir erkeğe ihtiyaç duyduğunu söylemeyi zor hale getiren, daha önceki bir çiftleşmeden doğan bebekleri olabilir.”4

Nature dergisinde yayımlanan bu ifadelerde “partenogenez üreme sisteminin mermer kerevitlerinde zaten var olan bir sistem olup, doğan yavruların daha önceki bir çiftleşmeye depoladığı spermlerin dünyaya gelmesi” şeklinde olabileceği ihtimali dile getirilmektedir. Araştırmaların daha geniş kapsamlı ve spekülasyonsuz bir şekilde yapılması konuyu daha çok aydınlatacaktır. 

Yukarıdaki maddenin daha iyi anlaşılması için kerevitlerin ilginç olan üreme sistemi hakkında bilgi edinelim:

 Çiftleşme esnasında erkekten alınan spermler dişi kerevitin karın bölgesinde sperm tüpleri halinde depo edilir. Çiftleşmeden yaklaşık 1,5-2 ay sonra sonra dişiler yumurtalarını bırakırlar. Yumurtalarla beraber salgılanan özel bir sıvı sayesinde depo halindeki spermler aktif hale geçerler ve yumurtayı döllerler. Bu döllenmiş yumurtalar üzüm salkımı şeklinde dişinin yüzme bacakları ve karın bölgesine yapışırlar. Bu dönemde çok yavaş hareket eden kerevitler yumurtaları burada 1 – 4 ay kadar taşırlar. Bu sürenin değişkenliği su sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Su sıcaklığının 12-13 ºC”nin üzerine çıktığı zamanlarda bir aylık süre içinde yumurtaların açıldığı görülmüştür. İnkübasyon süresinin sonunda yaklaşık 8-10 mm. boyunda larvalar çıkar ve o yaz döneminde 6-8 defa kabuk değiştirerek 2-3 cm boya ulaşırlar.5

Peki mermer kereviti partenogenez üremesine sonradan mutasyonla mı sahip olmuştur, yoksa bu şekilde mi yaratılmıştır?

Bu  olayın mutasyonla ilgisi yoktur. Mermer kereviti gibi, dikenli kiremitler (spinycheek) de partenogenez üremesine zaten sahiptir. Ancak evrimciler bundan özellikle bahsetmezler. Scientif Amerikan dergisinde Biyoloji uzmanı ve Doçent Zen Feulkes’de “ Gerçekten, başka bir kerevitte klonların bir raporu vardır “ diyerek bunu ifade eder.6 Dahası eşeyli ürediği halde, zaman zaman partenogenez üremesi gösteren çok fazla canlı türü zaten vardır. Evrimciler bunları gizleyip, mermer kerevitinin partenogenez üremesini aktive etmesini ilginç, ilk defa rastlanılan bir olay gibi lanse ederler.

Nature dergisinde bu konu  şöyle anlatır;

“…Cinsel olarak normal olarak üreyen birçok tür vardır, fakat aynı zamanda canlı yavrular üreterek kendilerini klonlama becerisine sahiptir. Bu fenomen, fakültatif partenogenez olarak bilinir ve birçok karmaşık türde şahit olmuştur.

Partenogenez, siyah uçlu, çekiç başı, zebra, beyaz benekli bambu ve daha başkaları gibi birçok köpek balığı türü dahil olmak üzere balıklarda belgelenmiştir. Komodo ejderhaları, retiküle ve Burma pitonları, viperler, boalar ve diğer yılan ve kertenkele türlerinde belgelenmiştir. Ayrıca dikenli kerevit  gibi kabuklularda da belgelenmiştir. Çiçekli bitkiler arasında da yaygındır.”

Bir başka kaynakta mermer kerevitinde görülen durumun diğer canlılarda da zaten varolan bir özellik olduğu şöyle anlatılır;

“İlginç bir örnek olarak, yeryüzünde yaşayan en büyük sürüngen olan Komodo Ejderi’nin belli koşullar altında eşeysiz olarak ürediği tespit edilmiştir. Benzer şekilde, bazı kertenkelelerin vahşi yaşamda da belli koşullarda eşeysiz olarak üreyebildiği raporlanmıştır. Bunun haricinde köpekbalıklarında, çıngıraklı yılanlarda ve boa yılanlarında eşeysiz üremeye dair izler bugüne kadar tespit edilmiştir. Fakat bunların hepsinin ortak noktası, erkeklerin katkısı olmaksızın, doğrudan yumurtadan oluşan yavrular aracılığıyla üremenin çok nadir olması ve ana üreme yöntemi olarak kullanılmıyor oluşudur.7

Açıkça görüldüğü gibi mermer kerevitinin partenogenez üremesini kullanmasının mutasyonla alakası yoktur. Ortada açık bir plan ve tasarım vardır. Allah’ın bazı canlı türlerinde  bu muhteşem özelliği yaratmasının nedeni  şöyledir;

“Eşeysiz üreme, erkeklerin bulunmasının zor olduğu zamanlarda soyun tükenmesini önleyici bir mekanizma olması muhtemel gözükmektedir. Çünkü gözlenen birçok partenogenez örneğinde popülasyonlarda ortam koşulları normale dönüp, kaynaklar bollaştığında erkeklerin yeniden sayıca çoğaldığı ve dişilerle normal bir şekilde çiftleştiği görülmektedir. Ancak kaynaklar azaldığında ve erkekleri üretmek bir “israf” olduğunda, tür içi çeşitlilik azalacak olsa bile dişiler kendi başlarına üremektedirler ve böylece kaynakları daha fazla korumaktadırlar.”8

Prof. Dr. Hikmet Gençgil mermer kerevitlerindeki eşeysiz üreme sisteminin nasıl işlediğini şöyle özetler;

“Normalde canlılar taşıdıkları kromozomlardan her birinin ikişer kopyasına sahip (biri anneden diğeri babadan). Ama bizim Çilli İstakozda (mermer kerevitinde)  her bir kromozomun 3 kopyası var!!! Kopyalardan ikisi DNA dizisi ile birbirine oldukça benzer iken üçüncü kopya bunlara hiç benzememektedir.” 9

Mermer kerevitinin kromozomundaki bu farklılığın nedeni henüz tam olarak bilinmiyor. Fransa’nın Sophia-Antipolis kentinde bulunan Ulusal Tarım Araştırmaları Ensitütüsü’nde  biyolog olan Etienne Danchin bitki paraziti olan nematod solucanlarının da mermer kereviti gibi eşeysiz üretebildiğini ve 3. kopya kromozomal sahip olduğunu tespit etmiştir. Bu canlıların partenogenez üremeleri ve 3. kopya kromozomla eşeysiz nasıl üredikleri hakkında yapılacak incelemeler konuyu daha anlaşılır hale getirecektir. Bilim adamları eşeyli canlılarda görülen bu partenogenez sistemini daha yeni tanımaktadır. Allah’ın  yarattığı bu nesli koruma sistemi, araştırmalar ilerledikçe daha fazla canlıda keşfedilmektedir.

6)Günümüzde omurgalı bir canlı olan testere balıklarında da, mermer kerevitinin yaşadığı durumun aynısı görülmüştür. StonyStony Brook Üniversitesi’nden deniz biyologu Demian Chapman şöyle söylüyor:

“Vahşi doğada sadece seks yoluyla üremek zorunda olduklarını düşündüğümüz omurgalı hayvanların, seksi içermeyen bir üreme alternatifi olduğunu tespit ettik. Bazı türler belli koşullar altında, örneğin yepyeni bir yaşam alanını işgal etmeye başladıklarında, bu şekilde üremeye başvuruyor olabilirler.”10

Darwinist medya mermer kerevitinin yaşadığı eşeysiz üremenin diğer canlılarda da zaten var olduğunu örtbas edip, mermer kerevitini evrimin göz önündeki ispatı gibi sunarak bilgisiz kitleleri aldatırlar.

7)Evrimciler daha önce de normalde eşeyli üreyen Komodo Ejderi’nin hayvanat bahçesinde eşeysiz (partenogenez) üremesini “Dünya’da Bir İlk: Komodo Ejderi Erkeksiz Yavruları” başlığıyla duyurmuşlardı. Partenogenez üremesi çok az insan tarafından bilindiği için bu gibi biyolojik olaylar toplumun ilgisini çekmekte ve evrimci medyada insanların bu bilgisizliğinden istifade ederek sözde sansasyonel haber yapmaya çalışmaktadırlar.

8) Eşeyli üreyen köpek balığı türlerinin de eşeysiz ürediği görülmüştür. 

2001 yılının Aralık ayında, New Scientist’e göre, üç dişi çekiç köpekbalığı tankında, bir köpek yavrusu aniden ortaya çıktı. Bilim adamları yıllar boyunca bebeğin nasıl ortaya çıktığını tartıştılar ve 2007’de yavru DNA’sını analiz ettikten sonra, bunun sadece bir hayvanın, annesinin ürünü olduğunu keşfettiler. Yani mermer kerevitinin yaşadığı olay aynısıyla köpek balığında da görülmüştür. 

Bu örnekler eşeyli üreyen canlıların durum ve şartlara göre ‘eşeysiz’ üreyebilmesinin her zaman yaşanan normal bir biyolojik özellik olduğunu gösterir.

8) Neden Mutasyon Olamaz!

Mermer kerevitinin,  eşeysiz üremesi karşısında mutasyon açıklamasını yapmasının bilimsel bir  nedeni yoktur, mutasyon evrimcilerin  hayali zorlama iddiasıdır. Yukarıdaki maddelerde anlatıldığı gibi bu partenogenez  olayıdır, günümüzde birçok canlı türünde aynı özellik keşfedilmiştir. Kerevitin eksiksiz bir kromozoma sahip olması tesadüflerle, rastgele mutasyonlarla olamaz. Allah, zaten çok farklı ve riskli bir üreme sistemine sahip olan mermer kerevitini, ihtiyacı olan durumlarda neslini devam edebilmesi için onu 3. bir kromozom kopyası ve partenogenez üreme sistem kullanacak şekilde yaratmıştır. Evrimci bilim adamları mermer kereviti hakkında spekülasyon yapmak yerine Allah’ın yarattığı  partenogenez sisteminin kerevit ve diğer canlılarda nasıl işlediğini  araştırdıklarında Allah’ın bu canlılarda tecelli eden ilmi daha çok açığa kavuşacaktır.

            Kaynakça;

http://www.sciencemag.org/news/2018/02/aquarium-accident-may-have-given-crayfish-dna-take-over-world
https://www.maxicep.com/forum/konu/mayoz-bolunme-ve-eseyli-ureme-cesitleri.338615/
https://www.nature.com/articles/s41559-018-0467-9
https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/the-decade-the-clones-came-beware-the-mighty-marmokrebs/
http://www.akvaryumforum.com/forum/omurgasizlar-33/2356-kerevit-astacus-leptodactylus.htm
https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/the-decade-the-clones-came-beware-the-mighty-marmokrebs/

Evrim ağacı/Partenogenez Örneği: Testere Balıkları

Evrim ağacı/Partenogenez Örneği: Testere Balıkları

9)https://www.google.com.tr/amp/s/bilimweb.wordpress.com/2018/02/07/kendini-kopyalayan-klon-ilk-canli-cilli-istakoz/amp/

10) https://www.livescience.com/51032-sawfish-have-virgin-births.html