Moleküler Homoloji İddiası Geçersizdir

14 Haziran 2020 Evrim Yoktur 0

Kromozom sayılarına ve DNA yapılarına göre yapılan karşılaştırmalar, farklı canlı türleri arasında hiçbir evrimsel akrabalık ilişkisi bulunmadığını göstermektedir. Evrimcilerin sadece morfolojik düzeyde değil, moleküler düzeyde […]